Green eneri 1 Tomorrow´s Energy Today ! - Then..  Kroeis.eu
Don't be so far behind that you believe you are running in front ! 

 

 

Negativ Energi !

 

Når der her tales om "Negativ Energi" så skal det pointeres at der bestemt intet dårligt (negativt) er ved det, tvært imod er det meget positivt ment. Betydningen er mere ment som en modsætning til den normale elektriske energi vi kender så godt fra det almindelige elnet.

Hvor kan man så træffe på denne Negative Energi ?

Hvis vi har en ganske almindelig spole med eller uden kerne :

Coil 3      

hvor vi sætter spænding på vil der dannes et magnetfelt med Nord i den ene ende og Syd i den modsatte ende. Vi får derved dannet en forskel i potentiale. Er der en forskel i potentiale vil der også løbe en strøm.

I det øjeblik spændingen på spolen fjernes, så fjernes potentialeforskellen og magnetfeltet kollapser.

Coil A   Coil B

Når spolen opbygger sin potentialeforskel vil potentialet være størst i polenderne og mindre og mindre jo nærmere vi nærmer os midtpunktet på spolen hvor der derfor er hvad vi kan benævne et 0-punkt (Zero Point).
Da et 0-punkt hvor der intet findes ikke kan eksistere må der være noget andet der kommer ind og fylder "tomrummet".

Coil C

 

Det der strømmer ind er en energi der kommer fra det vi kalder Quantum Vacuum. Energien kan vi naturligvis opsamles med et kredsløb som angivet af Tesla.

Det helt specielle ved denne tilkomne elektriske energi er at den opfører sig ganske anderledes end den elektriske energi vi kender.

Hvordan afviger den tilkomne energi fra den vi normalt kender ?

Opsamler vi denne tilkomne elektriske energi så vil man opleve at hvis vi udnytter den til for eksempel belysning så påvirker brugen ikke det oprindelige velkendte.

Korsslutter man lederne fra den konventionelle elektriske energi ved vi alle at så ødelægger vi et eller andet (i bedste fald brænder vi blot en sikring af), men gør vi det samme med den "Negative" tilkomne elektriske energi så sker der absolut intet.
Som forsøg kan vi tage den pære vi har tændt med den Negative elektriske energi og sænke den ned i vand, og der sker stadig intet andet end pæren stadig lyser uændret.
Man kan berøre begge poler samtidig i luften eller under vand og der sker absolut intet ved det - ingen stød - som det ellers ville være tilfældet.

Det er dermed også vist at den nye elektriske energi ikke er fra samme "kilde" som den oprindelige og må være fra et andet sted - Quantum Vacuum - og derfor også ekstra tilført elektrisk energi. Vi har altså fået denne ekstra energi uden nogen ekstra omkostning for os - den er fri.
Dermed må man også kunne tillade sig at hævde, at der er fri energi som vi har fået tilført, høstet og har udnyttet.

 

 

 

 

TQK 

 

 

125_125_en.gif